Hoofdsponsor Loon op Zand

FC VVC ONLINE WEBSHOP

FC VVC - Club Informatie / Nieuws

Nieuwsbrief 2 van de Stuurgroep Back to Basics

VAN DE BESTUURSTAFEL

Na de eerste nieuwsbrief zijn er weer tal van zaken gepasseerd. Zo heeft de Algemene Leden Vergadering inderdaad op 16 januari plaats gevonden. Enkele hoofdpunten willen we u niet onthouden, al zullen de volledige notulen binnenkort op de site van FC VVC gepubliceerd worden:

  • Marcel Bogaard is op voordracht van het Hoofdbestuur gekozen als nieuwe Penningmeester van FC VVC
  • Bestuursreglement “Alcohol in sportkantine FC VVC” is bekrachtigd. (zie bijlage)
  • De ALV verleent het bestuur décharge over gevoerde financiële beleid.
  • Uitleg nieuwe tenues zoals 1 februari zal worden geïntroduceerd bij wedstrijd FC VVC 1 thuis.

 Zoals hierboven aangeven zal de in de bijlage genoemde “bestuursreglement alcohol in sportkantine FC VVC” op de site worden gepubliceerd. Voor alle duidelijkheid: Dit is een traject waarin wij als vereniging ook moeten voldoen aan de per 1 januari j.l. gewijzigde wetgeving.

Voor de volledigheid melden we u hieronder enkele speerpunten waaruit het bestuursreglement dient te bestaan en waar wij ons allemaal aan hebben te houden. Sterker nog, we zullen er met zijn allen op moeten toezien dat het wordt nageleefd:

    We houden ons aan de norm 18NIX, hetgeen inhoudt dat er om legitimatie gevraagd kan worden door de (bar)medewerk(st)ers. Daarom aan iedereen het verzoek hiervoor begrip te hebben.
    Het is NIET toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken op het complex en in de kleedkamers van FC VVC. (artikel 5.1 Bestuursreglement)

1.  FC VVC biedt thuisspelende seniorenteams de gelegenheid om één kratje bier tegen gereduceerd tarief aan te schaffen voor gebruik in de kleedkamer.

2.  Rondjes bier in plastic of glas zijn in de kleedkamers NIET meer toegestaan.

    Kleedkamer s dienen uiterlijk één uur na afloop van de wedstrijd leeg en schoon opgeleverd te worden. (artikel 5.2 Bestuursreglement)
    Sluitingstijden voor de kantine zijn als volgt vastgesteld en we verzoeken iedereen dringend hier rekening mee te houden, cq gevolg te geven aan de door barmedewerk(st)ers aangegeven oproep om de kantine te verlaten:

1.  Maandag tot en met vrijdag uiterlijk 01:00 uur

2.  Zaterdag en zondag uiterlijk tot 19:30 uur

De aanvraag voor de volledige Horecavergunning is inmiddels opgestuurd en in behandeling genomen door de Gemeente Haarlemmermeer, waarmee we weer in in extra noodzaak hebben voorzien.

Ook liggen er inmiddels offerte voor een omheind terras, zodat we ook daarmee een noodzakelijke verplichting weer meer gestalte kunnen geven.

Aangaande de nieuwe organisatie is ook op de ALV reeds een voorproefje gegeven en zijn we met zijn allen druk bezig dit meer vorm en inhoud te geven. Doelstelling is om één en ander voor het eind van dit seizoen zover voorbereid te hebben, dat we het met ingang van seizoen 2014-2014 kunnen gaan implementeren. Ook hierin rekenen op een ieders medewerking, of beter nog inbreng en/of participatie!

Voor vragen, opmerkingen, commentaar en/of suggesties:

KLIK HIER --> : BESTUURSREGLEMENT FC VVC

 

OSC 1 - FC VVC 1 Bekerwedstrijd

De Rustende Jager

FC VVC Betaalpas

Sponsor FC VVC 1 - 2 - U23 = Loon op Zand

Loon op Zand Sponsor FC VVC 1 en 2

Algemeen Jeugdsponsor - Clean Trend b.v.

CleanTrend

Nieuwe Sponsors Seizoen 2021 - 2022

Banner Nieuwe Sponsors 2021

Voetbalschoenen Voetbal Geest 2020

BN Nieuwsbrief

Trainings Schema2021 2022

FC VVC - Kleine Moeite Groot Gebaar

TAKEN MONITOR - INLOGGEN MIJN VVC

Mijn VVC Online Inloggen

Vrijwilligers Aanmelden