Trainers Bijeenkomst “Beter Voetbal”

FCVVC Kiest Voor Beter Voetbal

Afgelopen woensdag 16 maart was er weer een trainersbijeenkomst Beter Voetbal. Edwin trapte af met de introductie en gaf aan dat we vandaag met name praktijksessies buiten gingen doen!

Handouts traingopbouw en movement
Rory legde uit hoe je vanuit een basis trainingsopbouw de moeilijkheidsgraad van de oefeningen kunt matchen op je team. Op 1 pagina, die als hand-out voor de trainers op de tafels lag, werden alle mogelijkheden weergegeven om alle techniek/tacktiek oefeningen voor ieder niveau toepasbaar te maken en is dan ook geschikt van mini's tot A jeugd.

Voor het movement programma had Mitchel iets soortgelijks gemaakt, nml. 1 pagina met hierin een totaal movement programma te gebruiken als onderdeel van de training. Geadviseerd werd om van beide pagina’s een foto te maken en op je telefoon te zetten of uit te printen zodat dit als naslagwerk tijdens trainingen gebruikt kan worden.

Partijksessie Techniek / Tacktiek
Met een team van trainers werden diverse praktijkoefeningen gedaan, waarin de voorbeelden vam de trainingsopbouw terug kwamen. Zo werd er bijvoorbeeld begonnen met partijspel van 3:1, waar het team van drie de opdracht had om te scoren. Zonder coaching waren er minstens drie passen nodig om te scoren. Maar met een eenvoudige coachingsboodschap, aanvallers aan weerszijde en op dezelfde lijn als de verdediger en het aanspelen op de juiste voet was het direct raak. Deze oefening kan dan bijvoorbeeld makkelijker gemaakt worden door de verdediger te vervangen door een passieve verdediger, een obstakel of een pion. En moelijker door het doel te verkleinen, een extra verdediger erbij te zetten, met buitenspel te werken etc.

Praktijksessie Fysiek / Movement
Mitchel Hage legde uit dat hij het movement programma heeft specifiek heeft gemaakt voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Waar de onder en middenbouw alles op eigen lichaamsgewicht kunnen doen, kan de bovenbouw met gewichten werken. Vooral voor de onderbouw is het spelelement erg belangrijk. Zo werd er bijvoorbeeld een oefening voorgedaan waarbij de bal vastgeklemd tussen de armen, door een tegenstander afgepakt dient te worden. De verdediger dient hierbij altijd zijn hoofd en lichaam recht te houden. Een perfecte en leuke oefening voor de core stability. Daarnaast is ook het wedstrijdelement belangrijk. Als voorbeeld werd een haasje over planking oefening voorgedaan om zo snel mogelijk de pion, het eindpunt te bereiken. Voor de middenbouw werd een circuit movement programma voorgedaan, waarbij je alle spelers actief houdt op ieder een andere fysieke oefening en doordraait na een bepaalde tijdsduur. Essentieel is uiteraard een correcte uitvoering.

Huiswerk
Eenmaal binnen gingen de aanwezigen trainers aan de slag om hun “huiswerk”, een analyse van hun team en spelers af te maken, ook weer op 1 pagina. Deze analyses werden opgeslagen in de mappen per leeftijdscategorie en zullen als discussiestuk en naslagwerk gebruikt worden.

De avond werd afgesloten met een samenvatting en een rondvraag. Woensdag 11 mei 20:30 staat alweer de laatste Beter Voetbal trainers sessie van dit seizoen gepland.

"Beter Voetbal 2015-2016 wordt gesponsord door de Business Club van FC VVC"