Uitreiking KNVB Certificaat Jeugdopleiding

Zaterdag jl. was het eindelijk zover. Na enkele maanden wachten, overhandigde Aart Korenhoff, coördinator regio West 2 het certificaat aan voorzitter Peter Klabbers. Het certificaat is een erkenning dat de jeugdopleiding voldoet aan de kwaliteit en performance die een lokale amateurvereniging behoort te bieden. Het projectteam Certificering heeft de club vorig seizoen begeleid bij het proces om deze erkenning te krijgen. Er is een audit uitgevoerd door de KNVB waarin werd benoemd wat goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is om de erkenning van de jeugdopleiding op regionaal niveau te krijgen. Dat is namelijk de ambitie van de club.

FCVVC KNVB Certificaat

KNVB-coördinator Aart Korenhoff complimenteerde de club met de stappen die zijn gezet en ziet dat de club met de jeugdopleiding in ontwikkeling is. ‘Er zijn niet alleen voetbalvaders die jeugd trainen maar ook gediplomeerde trainers die bijvoorbeeld de jeugd selectieteams trainen. En er is een groep van vaders, jongeren en junior van de club die op dit moment de KNVB-training volgt die bij de club wordt georganiseerd. Dat is een mooie ontwikkeling. Als je je diploma hebt, dan ga je verder met ontwikkelen. Probeer aan de slag te gaan met de verbeterpunten die in de audit naar voren zijn gekomen. En ga vooral verder met het mobiliseren van mensen die hun trainersvaardigheden willen ontwikkelen. Jullie zijn goed onderweg om de regionale erkenning te krijgen. Dit certificaat is de eerste stap.’

Voorzitter Peter Klabbers nam het certificaat in ontvangst en bedankte Aart voor de samenwerking met de KNVB in dit traject. ‘Ik neem deze erkenning van onze jeugdopleiding in ontvangst namens de club en het projectteam dat dit traject heeft begeleid. We gaan er een mooie plek aan de muur voor zoeken, zodat een ieder dit kan zien. We herkennen de punten die in de audit naar voren zijn gekomen en dat motiveert ons verder te gaan. Er gebeurt veel binnen de club en we gaan volgend seizoen de acties uitvoeren om de erkenning Regionale jeugdopleiding te krijgen. Namens de club dank ik Natasja , Michiel en Eveline voor de begeleiding in dit traject.

VGV

FC VVC Sponsoring 2018