Selectie en teamindeling selectieteams inmiddels bekend

De afgelopen maand heeft de TC nauw samengewerkt met Rick van IJzendoorn en Danny Oudhuizen, de nieuwe hoofden jeugdopleiding, bij de selectie van spelers voor de selectieteams.

In een periode van drie weken zijn er voor elke categorie van de jeugd selectietrainingen of wedstrijden gehouden. Rowdy ten Hove licht toe dat de trainers samen met de coördinatoren en Rick en Danny alle jeugdspelers hebben gezien.

De selectie was geen one man show maar is gedaan door een groep van ervaren trainers.  Daarbij is gekeken naar het talent, de huidige kwaliteiten en het niveau van elke speler. ‘We hebben het consciëntieus aangepakt en we staan achter de keus die we hebben gemaakt. Inmiddels is de definitieve indeling van de selectieteams en teams bekend gemaakt via de website.

VGV

FC VVC Sponsoring 2018