FC VVC - Kiest voor Beter Voetbal

Trainers Kick-off “Beter Voetbal”

FCVVC Kiest Voor Beter VoetbalDe trainers kick-off van het Beter Voetbal programma werd afgelopen woensdag in de kantine gehouden. De opkomst van trainers was prima en onder het genot van een kopje koffie, thee en een stuk speculaas werd er lekker met elkaar gesproken over voetbal.

 

De avond werd afgetrapt door Luis Carrera die uitlegde wat het "Beter Voetbal" programma nu eigenlijk is. Zoals je naar school gaat om te leren lezen en schrijven, zo willen we dat de jeugd naar FC VVC komt om te leren voetballen!

En je leert niet alleen maar passen, akties maken, koppen, vrijlopen etc. maar ook hoe krijg je controle over je eigen lichaam en hoe ga je bijv. om met winst en verlies, tegenslagen en hoe presteer je in teamverband. Kortom de 4 voetbal vaardigheden, techniek, tactiek, fysiek en mentaal. Wij geloven dat als we dat heel goed doen, dat wij dan als voetbalvereniging een bijdrage kunnen leveren aan vaardigheden die de maatschappij in de 21ste eeuw van mensen verwacht. Door ons als FC VVC hierop te richten willen we een onderscheidende club worden waar mensen graag bij willen horen!

Rory Roubos ging verder op dit verhaal in en maakte het meer specifiek voor trainers. In een zeer uitvoerige presentatie werd duidelijk dat we oa leerlijnen en spelsystemen gaan introduceren voor alle lettergroepen, rekening houdend met leeftijdsgebonden kenmerken.. Net zoals dat er op school van je verwacht wordt wanneer je van groep 5 naar groep 6 gaat, dat je bepaalde vaardigheden hebt opgedaan, zo zou het bij de overgang van de F naar de E moeten zijn dat iedere speler bepaalde basis voetbal vaardigheden zich heeft eigen gemaakt. Voor iedere leeftijdscategorie werd een rap tempo deze lijst met basisvaardigheden doorlopen, inclusief bijbehorende oefeningen. Trainers zullen, indien nodig en gewenst, hierbij hulp gaan krijgen van zgn "Voetbal Plus" trainers. Dit zijn ervaren en gediplomeerde trainers die om tourbeurten iedere avond zichtbaar op de club te vinden zullen zijn en de trainers met raad en daad bijstaan. Het is zeker niet de bedoeling om over de schouders mee te kijken en te zeggen wat er allemaal anders moet, nee het idee is om samen over voetballen te bomen en van elkaar te leren. Er bestaat in dit opzicht dan ook geen goed of fout, als aan het eind van een periode de spelers maar daadwerkelijk verbeterd zijn in de vaardigheden volgens de leerlijn! Verder werden er diverse trainingsconcepten uitgediept en uitgelegd waarom bijvoorbeeld een bepaalde partijvorm een veld van een bepaalde afmeting nodig heeft.

De avond werd afgesloten met een rondvraag waarin het duidelijk werd dat vrijwel alle trainers enthousiast zijn over dit beter voetbal concept. Onder het genot van een drankje werd er nog lang nagesproken over voetbal en de vele manieren waarop we elkaar kunnen aanvullen en verbeteren. Woensdag 27 januari om 20:00 uur, staat de volgende Beter Voetbal trainers sessie gepland.

"Beter Voetbal 2015-2016 wordt gesponsord door de Business Club van FC VVC"