FC VVC - Bestuur & Organisatie

Algemene Leden Vergadering in november 2018

Het bestuur heeft onlangs besloten om de jaarlijkse algemene ledenvergadering te houden medio november 2018. Volgens de statuten van de club moet de ALV gehouden worden uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar van de club. In ons geval loopt het boekjaar telkens van 1 juli t/m 30 juni. Op dit moment wordt er gewerkt aan de begroting 2018/2019, welke gepresenteerd zal worden in november.

De financiële jaarverslagen over 2016/2017 en 2017/2018, zullen ook tijdensde ALV gepresenteerd worden.

Het feit dat wij nu de keuze gemaakt hebben om de jaarvergadering naar het najaar te verplaatsen, betekent ook dat wij nu géén andere contributieverhoging doorvoeren, dan de jaarlijkse geïndexeerde verhoging van 3%.

Tegelijkertijd realiseren wij ons goed dat wij met allerlei toekomstplannen bezig zijn, die zeker van invloed zijn op de begroting en wellicht leiden tot een bijzondere contributieverhoging. Twee voorbeelden daarvan zijn: de plannen voor een nieuwe inrichting en uitstraling van onze kantine, maar ook een studie naar een bescheiden betaling van cruciale functies binnen de club.

Indien daartoe aanleiding is, zal het bestuur hiervoor een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen roepen.

Rob de Kleijn,
FC VVC voorzitter

FC VVC