FC VVC - Bestuur & Organisatie

Antwoordlijn rubbergranulaat 28 november 2016

Rubbergranulaat

Naar aanleiding van een uitzending van Zembla, waarin wetenschappers stelden dat korrels van vermalen autobanden meer kankerverwekkende stoffen bevatten dan om gezondheidsredenen wenselijk is, heeft Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Rijksinstituut voor Volksgezond en Milieu (RIVM) uit voorzorg gevraagd met spoed een extra onderzoek uit te voeren naar de mogelijke gezondheidsrisico’s rondom rubbergranulaat kunstgrasvelden. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht.

De tussenresultaten (50 van de 200 onderzochte velden) van het onderzoek van de bandenbranchevereniging VACO, die in de media zijn verschenen, betreft een eigen onderzoek naar totaal 200 velden.

We begrijpen heel goed dat het onderwerp weer veel stof doet opwaaien. Het maakt het lastig te beoordelen, omdat de meningen van experts nog te verschillend zijn. Daarom we willen niet vooruitlopen op mogelijke conclusies en maatregelen. Net als het ministerie van VWS, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en de Vereniging Sport en Gemeenten wacht gemeente Haarlemmermeer het onderzoek van het RIVM af. Als uit dit onderzoek blijkt dat maatregelen nodig zijn, dan gaan we met alle partijen om tafel om tot een aanpak te komen.

Vooralsnog is de lijn van het RIVM dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat.