FC VVC - Bestuur & Organisatie

Berichten over kunstgrasvelden en gezondheid

Afgelopen woensdag is er een tv-uitzending geweest over het gebruik van rubberkorrels in kunstgrasvelden bij sportvelden. Het bestuur van FC VVC heeft vooraf een mail van de Gemeente Haarlemmermeer ontvangen over de mogelijke gezondheidsriciso’s. Wij als bestuur volgen deze discussie nauwgezet en houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
 
Peter Klabbers
FC VVC
 
Bericht van de Gemeente Haarlemmermeer dd 4 oktober 2016
 
Uitzending ZEMBLA 5 oktober 2016
Het televisieprogramma ZEMBLA zendt a.s. woensdag 5 oktober 2016 om 21:10 uur bij de VARA op NPO 2 een item uit met de naam 'Gevaarlijk spel'. Het programma gaat over informatie aan belanghebbenden over mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels. En of dit wel of niet gebeurt door gemeenten. Verschillende gemeenten zijn door ZEMBLA benaderd om medewerking aan de uitzending te verlenen.

10 sportverenigingen
Haarlemmermeer heeft 10 sportverenigingen die spelen op kunstgras met deze rubberkorrels. Het onderwerp richt zich in de uitzending vooral op kunstgras voetbalvelden. Maar ook op andere plekken in de openbare ruimte worden kunstgrasveldjes ingestrooid met rubberkorrels genaamd `rubbergranulaat’. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden.

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat er in de rubberkorrels stoffen zitten die mogelijk kankerverwekkend zouden kunnen zijn. De stoffen waar het om gaat zitten echter ook in velerlei alledaagse producten zoals zwembadmutsen, elastiekjes of fopspenen. Het onderzoek is ook niet nieuw en komt vaker in de media.

Standpunt RIVM
Als gemeente gaan wij uit het standpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM stelde in 2006 dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico's te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt van RIVM. Alle veelgestelde vragen over Rubbergranulaat leest u hier

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Dit onderzoek is dus breed en niet alleen voor de kunstgrasvelden. De resultaten worden rond februari 2017 verwacht. Wij wachten de onderzoeksresultaten met grote interesse af.  Mocht daar een andere conclusie uitkomen dan RIVM hanteert, dan krijgt u daar uiteraard meer duidelijkheid over.