FC VVC - Bestuur & Organisatie

FC VVC Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op maandag 26 november 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op deze avond zullen we terugkijken op het vorige seizoen, in sportief, verenigings en financieel opzicht.

ALV 2018

Daarnaast zullen wij onze wensen voor de komende jaren en de begroting voor het huidige verenigingsjaar presenteren, inclusief de vaststelling van de contributie.

Dus... schrijf deze datum in uw agenda!!