FC VVC - Bestuur & Organisatie

Gastheer/gastvrouw op de zaterdag is verplichte teamtaak!

In de bestuursvergadering van 17 oktober j.l. heeft het bestuur besloten dat er op zaterdagochtend een extra teamtaak ingeroosterd gaat worden, naast de kantinedienst in de ochtend. Waar tot nu toe nog drie ouders van teams werden opgeroepen/ingedeeld voor een kantinedienst, zal na de winterstop hier een vierde persoon aan worden toegevoegd.

Deze extra persoon heeft dan de taak om van 7.45 tot 12.30 uur te assisteren bij het wedstrijdsecretariaat als gastheer/gastvrouw voor de ontvangst van teams en scheidsrechters.

Waarom dit besluit? Al lange tijd wordt geconstateerd dat het wedstrijdsecretariaat op de zaterdag onderbezet is. Wij zijn als club sterk afhankelijk geworden van één vrijwilliger die elke zaterdag, week in week uit zijn vrije tijd inzet voor de club, voor de jeugdteams dus! Wanneer deze vrijwilliger dan eens een keer écht niet kan, dreigt de boel in het honderd te lopen en gaan andere, ook al druk bezette vrijwilligers, alsnog ook deze taak erbij doen. Dat kan niet de bedoeling zijn!!

Verenigen doe je samen, het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ieder lid of ouder van leden. Daarom nu de verplichting van deze taak!

En het mag duidelijk zijn.... als er op korte termijn niet meer leden of ouders van leden zich aanmelden als vrijwilliger, dan zullen we helaas genoodzaakt zijn om meer maatregelen te nemen om de continuïteit van de club en deze mooie sport te garanderen!

Overigens: dit bestuursbesluit laat onverlet dat wij (dus ook jullie/u als lid van de vereniging) nog steeds dringend behoefte hebben aan vier vrijwilligers die de vaste ploeg van de zaterdagochtend willen versterken!

Met sportieve groet,

Rob de Kleijn
Voorzitter FC VVC