FC VVC - Bestuur & Organisatie

Nieuw bestuur met veel enthousiasme aan de slag

Het nieuwe bestuur van onze club is voor de zomervakantie officieel geïnstalleerd door de Algemene Ledenvergadering.

Nieuwe kandidaat bestuursleden

Het bestuur bestaat uit

  • Rob de Kleijn (voorzitter)
  • Hans den Ouden (penningmeester)
  • Scott van de Beld (secretaris)
  • Rowdy ten Hove (techniek)
  • Manuela van Keulen (algemene zaken)
  • Wim Wesmaas (facilitaire zaken)
  • Heleen Klootwijk (notulist)
  • Vacature Commerciële zaken, nog open.

Voorzitter Rob de Kleijn, geboren en getogen in Limburg, is in de Haarlemmermeer beland na afronding van de lerarenopleiding Nederlands en aardrijkskunde aan de VU in Amsterdam. Getrouwd, trotse vader van een tweeling en in het dagelijks leven werkzaam als conrector onderbouw/mavo bij het Fioretticollege in Lisse. Daar is hij verantwoordelijk voor honderd medewerkers die lesgeven aan duizend leerlingen. Hij is verbonden met de club, omdat zijn zoon bij VVC is gaan voetballen. Zijn zoon speelt nu in het tweede seniorenteam. De afgelopen jaren is Rob actief geweest in het bestuur van hockeyclub de Kikkers. Bijdragen aan de maatschappij is een belangrijke drijfveer voor hem. Hij is blij met de groep enthousiaste bestuursleden die zich de komende jaren samen met hem wil inzetten om de club verder vooruit te helpen.

‘We zijn gestart met het doorvoeren van een aantal organisatorische wijzigingen. Zo is er één bestuur en geen onderscheid meer in hoofdbestuur en dagelijks bestuur. We zijn één team. Alle voetbaltechnische zaken, zowel voor de selectieteams als voor de overige teams, vallen onder het voetbalhart, techniek. Onder algemene zaken, voorheen organisatie genoemd, zijn onder andere de coördinatie van vrijwilligers en hun taken, de scheidsrechters en het wedstrijdsecretariaat ondergebracht. Onder Commerciële zaken vallen het werven van sponsors en uitvoeren van de afspraken, de businessclub, kantine en evenementen. Voor de functie van hoofd Commerciële zaken hebben we nog een vacature.

Als bestuur zullen we ons gaan richten op de hoofdlijnen, zoals het verder ontwikkelen van beleid en zorgen voor een goede organisatie. We willen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en hun voetbaltalent verder ontwikkelen. De operationele zaken worden uitgevoerd door vrijwilligers onder aansturing van het bestuur. We zijn immers een vereniging. We willen graag extra energie gaan steken in het werven van sponsors en leden voor de businessclub. We geloven dat we hier veel meer uit kunnen halen.

Onze visie is dat het niet vanzelfsprekend is dat de club goed draait. Dat kan alleen omdat er een groep mensen is die zich inzet, zodat alle leden met plezier kunnen voetballen. Het gaat niet vanzelf. De afgelopen jaren werden de taken uitgevoerd door een kleine groep actieve leden die zich iedere week of weekend inzette voor de club. We vinden daarom dat dat anders moet. We zijn een vereniging en dat betekent dat we verwachten dat een ieder bijdraagt. We gaan ons daarom de komende tijd actief richten op het meer betrekken en activeren van leden om onder andere vrijwilligerstaken te vervullen. Als meer vrijwilligers dezelfde taken uitvoeren, dan kunnen we het met meer mensen doen. Vele handen maken licht werk. Je kunt dan ook bijvoorbeeld met een paar uur die je beschikbaar hebt iets betekenen voor de club. Om inzicht te krijgen in wie wat wil doen en te zorgen voor het inplannen van vrijwilligers hebben we de functie van vrijwilligerscoördinator in het leven geroepen. Belangrijk is ook dat we zorgen dat vrijwilligers snel hun weg vinden en hun taken goed kunnen uitvoeren. Dat willen we bewerkstellingen door onder andere een heldere structuur neer te zetten, de juiste informatie te geven en in bijvoorbeeld draaiboeken vastleggen wat we bedenken en doen. Er moet veel gebeuren en we kunnen niet alles tegelijk. Dat betekent dat we als bestuur keuzes moeten maken en prioriteiten stellen. Zo bouwen we met elkaar verder aan een stevige, ambitieuze voetbalclub.