FC VVC - Bestuur & Organisatie

We mogen weer voetballen… samen met je vrienden of vriendinnen!

Het Kabinetsbesluit om de sport in Nederland meer ruimte te geven in deze tijd van Corona, is door iedereen als zeer positief ontvangen. Ook door de Technische Commissie van FC VVC.

Zij zijn in groot enthousiasme direct gestart met het opzetten van een plan hoe we als vereniging vorm kunnen en moeten geven aan het herstarten van de trainingen volgens de richtlijnen van het RIVM.

We Mogen Weer VOETBALLEN FC VVC NIEUW-VENNEP

Het Kabinet heeft een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten en de clubs gelegd. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het op de juiste manier organiseren van de trainingen. De Technische Commissie heeft een zeer gedetailleerd plan van aanpak gemaakt dat ruimte geeft aan de jongste jeugd t/m 12 jaar (waarvoor de 1,5 meter-richtlijn niet geldt) en de jeugd t/m 18 jaar waarvoor wel de 1,5 meter-richtlijn geldt.

Het liefst was iedereen vandaag al van start gegaan met de trainingen, we willen graag weer “de wei” in. We hebben daarvoor echter eerst de toestemming van de gemeente nodig. Op basis van ons plan van aanpak zullen zij een formeel akkoord geven om het sportcomplex weer te openen. Het plan van aanpak met de bijbehorende protocollen is inmiddels bij de gemeente ingediend en zijn wij in afwachting van een formeel akkoord van de gemeente. Zodra dat akkoord er is, starten we met een pilotweek waarbij we willen starten met de trainingen van de leeftijdsgroepen t/m 14 jaar. Op basis van deze pilot zullen de protocollen aangescherpt worden, indien nodig, en ligt het in de bedoeling om daarna met de leeftijd t/m 18 jaar te beginnen.

De herstart van de trainingen onder deze bijzondere omstandigheden vraagt erg veel discipline van iedereen. Ouders, spelers en trainers zullen zich zeer gedisciplineerd volgens de officiële protocollen van het NOC/NSF en de KNVB moeten gedragen. Controle door Handhaving vanuit de gemeente is aangekondigd! Het vraagt dus veel van iedereen, maar het allerbelangrijkste is het opvolgen van de protocollen en regels die op en bij het voetbalcomplex zullen gelden.

Zodra het akkoord van de gemeente er is, zullen wij de protocollen en het trainingsschema op de website publiceren. Graag verwijs ik iedereen nu alvast naar de protocollen van NOC/NSF hieronder.

Het unieke van deze herstart is dat iedereen nu de kans krijgt om een vriend of vriendin mee te nemen om kennis te laten maken met het voetbal en FC VVC. Belangrijk daarbij is dat die vriend of vriendin zich wel even vooraf aanmeldt met toestemming van vader of moeder door een mail te sturen naar .

Ik wil heel graag alle mensen van de Technische Commissie bedanken voor hun bijzondere inzet om de herstart van de training zo snel mogelijk van de grond te krijgen!

VenH

FC VVC Corona Protocol

Rob de Kleijn,

FC VVC Voorzitter

FC VVC Nieuw-Vennep