FC VVC - Bestuur & Organisatie

Wim Wesmaas stopt met werkzaamheden bij FC VVC

Beste leden van FC VVC,

Wim Wesmaas heeft het bestuur onlangs te kennen gegeven dat hij per 1 juli stopt als bestuurslid Facilitaire Zaken.

Wim Wesmaas FC VVC

Wim kan de werkzaamheden door wijziging in werkomstandigheden niet meer combineren met zijn Facilitaire taken.De vereniging betreurt dit ten zeerste, omdat Wim een van de onmisbare kurken is waarop FC VVC drijft. De taken van Wim dienen zo spoedig mogelijk voor 1 juli door andere vrijwilligers te worden overgenomen.

De werkzaamheden van Wim bestaan enerzijds uit facilitaire taken als gebouwen, velden en veldmaterialen. Anderzijds het beheer over inkoop en verkoop kleding en het beheer over de spelmaterialen. Deze taken kunnen uiteraard prima worden verdeeld over meerdere personen !

Overigens is het geen absolute voorwaarde om ook in het bestuur plaats te nemen.Het bestuur doet een beroep ook op jou !

Als je geïnteresseerd bent of een verdere toelichting wilt, neem dan contact op met , schiet een van ons aan, of neem rechtstreeks contact op met Wim.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur FC VVC

fcvvc