Hoofdsponsor Loon op Zand

FC VVC ONLINE WEBSHOP

FC VVC - Club Informatie / Nieuws

25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook FC VVC heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is het voor FC VVC zaak om de zaken rond deze nieuwe privacywet tijdig op orde te hebben. Het speciale stappenplan helpt hierbij. Binnen onze club zijn Scott van de Beld en Remi Deken druk bezig met het uitvoeren van dit stappenplan.

Organisaties krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met gegevens van personen

Eind mei wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, etc. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

Volgende week zal FC VVC de Privacy Policy publiceren op de website van FC VVC. Het bestuur heeft deze onlangs goedgekeurd door middel van een bestuursbesluit. Wij zullen de komende weken met enige regelmaat communiceren met de leden en andere stakeholders van de club over de impact van de AVG voor alle betrokkenen bij FC VVC.

Scott van de Beld en Remi Deken

AVG2018 GDPR

FC VVC 1 - SPORTING LEIDEN 1 :: Loon op Zand

De Rustende Jager

FC VVC Betaalpas

Sponsor FC VVC 1 - 2 - U23 = Loon op Zand

Loon op Zand Sponsor FC VVC 1 en 2

Algemeen Jeugdsponsor - Clean Trend b.v.

CleanTrend

Nieuwe Sponsors Seizoen 2021 - 2022

Banner Nieuwe Sponsors 2021

Voetbalschoenen Voetbal Geest 2020

BN Nieuwsbrief

Trainings Schema2021 2022

FC VVC - Kleine Moeite Groot Gebaar

TAKEN MONITOR - INLOGGEN MIJN VVC

Mijn VVC Online Inloggen

Vrijwilligers Aanmelden