FC VVC - Club Informatie / Nieuws

Een persoonlijk bedankje

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club en daarom biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu.

 

FC V.V.C. bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage van € 974,33 kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren, we willen graag door de Corona perikelen de kantine uitbreiden met een grote tent voor de komende periode. Deze kan gebruikt worden door jeugd- en seniorleden alsmede door bezoekers van ons complex.

Klik op het plaatje hieronder en u gaat naar de website van de RABOBANK alwaar een mooi filmpje staat.

Filmpje uitslag Rabobank