Hoofdsponsor Loon op Zand

FC VVC ONLINE WEBSHOP

FC VVC - Club Informatie / Nieuws

Houdt u zich aan de CORONA regels op ons sportcomplex

Op 28 september jl. heeft de overheid in samenspraak met het RIVM besloten om per 29 september geen ouders en publiek meer toe te laten bij wedstrijden en trainingen.

Helaas moeten wij constateren dat niet alle ouders zich bewust zijn van hun handelen op deze momenten. Afgelopen maandag 5 oktober zijn wij aangesproken door Dienst Handhaving over het feit dat er ouders zich op het complex bevonden. Ook woensdag was het helaas noodzakelijk om een groot aantal ouders te verzoeken zich buiten de hekken van het complex te begeven.

Wij hebben als FC VVC besloten om niet een soort van politiemacht op de been te brengen om ouders van het complex te weren, maar gaan uit van het gezonde verstand van een ieder. Gelukkig is het meer en deel van de ouders zich hiervan bewust. Maar het gaat er om dat we het allemaal bewust zijn, want bij herhaling bestaat de kans dat wij het complex ook voor trainingen moeten sluiten omdat enkele ouders zich niet aan de gestelde regels houdt.

Wij hebben er met z'n allen niet voor gekozen, maar zullen wel met z'n allen door deze bijzondere tijd heen moeten. Dus: hou je alstublieft aan de regels en blijf gezond!!


On September 28, the government, in consultation with the RIVM, decided to no longer allow parents and the public to attend competitions and training sessions.

Unfortunately, we note that not all parents are aware of their actions at these times. Last Monday, October 5, we were approached by the Enforcement Department about the fact that there were parents on the complex. Also yesterday it was unfortunately necessary to ask a large number of parents to move outside the gates of the complex.

As FC VVC, we have decided not to set up some kind of police force to keep parents out of the complex, but based on the common sense of everyone. Fortunately, most of the parents are aware of this. But the point is that we are all aware of it, because there is a chance that we will have to close the complex for training because some parents do not comply with the rules.

We have not all chosen for it, but we will all have to go through this special time. So, please stick to the rules and stay healthy !!

FC VVC 1 - SPORTING LEIDEN 1 :: Loon op Zand

De Rustende Jager

FC VVC Betaalpas

Sponsor FC VVC 1 - 2 - U23 = Loon op Zand

Loon op Zand Sponsor FC VVC 1 en 2

Algemeen Jeugdsponsor - Clean Trend b.v.

CleanTrend

Nieuwe Sponsors Seizoen 2021 - 2022

Banner Nieuwe Sponsors 2021

Voetbalschoenen Voetbal Geest 2020

BN Nieuwsbrief

Trainings Schema2021 2022

FC VVC - Kleine Moeite Groot Gebaar

TAKEN MONITOR - INLOGGEN MIJN VVC

Mijn VVC Online Inloggen

Vrijwilligers Aanmelden