Hoofdsponsor Loon op Zand

FC VVC ONLINE WEBSHOP

FC VVC - Club Informatie / Nieuws

Team Indelingen Seizoen 2017/2018

Zoals te doen gebruikelijk, publiceren wij in deze tijd de team-indelingen voor het komende seizoen. De lijsten zijn samengesteld aan de hand van scoutingsrapporten alsmede de informatie die wij van de huidige trainers over spelers hebben ontvangen. Wij hebben geprobeerd om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Het is een eerste versie, het zou altijd zo kunnen zijn dat er links en rechts nog geschoven moet gaan worden. Wij zullen in ieder geval trachten dit tot een minimum te beperken. Mochten er zaken in staan die niet kloppen of mocht u de naam van uw zoon en/of dochter niet tegenkomen verzoeken wij u een mail te zenden aan wij zullen dit dan bekijken en u zo snel mogelijk van een antwoord voorzien.

De indelingen zijn met de grootste zorgvuldigheid en naar alle eer en geweten gemaakt, helaas kunnen er zelfs dan nog omissies ontstaan. Geeft u dit svp aan op de wijze zoals hierboven aangegeven. Voor de indelingen van de JO08 en JO09 hebben wij in het licht van de indelingen nog de volgende toelichting:

De indeling van de JO08 en JO09 zijn voorlopig gemaakt, tot aan de winterstop (half december) tegen die tijd zullen wij de groep evalueren en een nieuwe indeling maken indien noodzakelijk voor de voorjaarscompetitie welke weer gaat beginnen in februari 2018. Wij hebben met het selecteren en indelen van het zogenaamde geboortemaand-effect. Omdat de KNVB de teams op volledig geboortejaar indeelt kan het zo zijn dat er tussen de jongste en de oudste binnen de leeftijdscategorie een verschil zit van 1 jaar. Gezien deze leeftijdscategorie de categorie is waarin heel veel ontwikkeling wordt doorgemaakt zowel op voetbal gebied als op sociaal emotioneel en lichamelijk gebied komen deze kinderen wat meer bij elkaar in een team te zitten. Nogmaals in de winterstop gaan we evalueren wat de ontwikkelingen zijn en zijn geweest en of we moeten her-indelen. In bijgaande link vindt u informatie over dit fenomeen, dat bij veel verenigingen wordt onderschat.

https://decorrespondent.nl/5614/de-knvb-wil-weten-discrimineert-het-voetbal-nog-steeds-op-geboortemaand/495762038310-a284f630

Rest ons u mede namens de technische commissie en alle coördinatoren en hoofden jeugdopleiding een hele fijne vakantie toe te wensen en zien u graag in augustus/september weer op de velden.

Met sportieve groet,
Marc Heisterkamp
Technische Commissie FC VVC

Aanpassingen: 21 Juni 2017

FC VVC 1 - SPORTING LEIDEN 1 :: Loon op Zand

De Rustende Jager

FC VVC Betaalpas

Sponsor FC VVC 1 - 2 - U23 = Loon op Zand

Loon op Zand Sponsor FC VVC 1 en 2

Algemeen Jeugdsponsor - Clean Trend b.v.

CleanTrend

Nieuwe Sponsors Seizoen 2021 - 2022

Banner Nieuwe Sponsors 2021

Voetbalschoenen Voetbal Geest 2020

BN Nieuwsbrief

Trainings Schema2021 2022

FC VVC - Kleine Moeite Groot Gebaar

TAKEN MONITOR - INLOGGEN MIJN VVC

Mijn VVC Online Inloggen

Vrijwilligers Aanmelden