FC VVC - Sponsorhome

Voorzittershamer Business Club FC VVC overgedragen aan Piet Krop

Na twee prachtige jaren actief te zijn geweest als voorzitter van de Business Club van FC VVC was het voor Gerard ter Haar tijd om de voorzittershamer over te dragen aan Piet Krop. Dat dit ook letterlijk gebeurde was voor Piet een ware verrassing, Gerard overhandigde hem dan ook een mooie hamer.

Als dank voor de inzet van Gerard was er een prachtige bos bloemen en een mooi woord namens de club door Peter Klabbers. Gerard heeft in de eerste 2 seizoen van het bestaan van de Business Club een prachtig platform neer gezet, waar ondernemers elkaar spreken, contacten leggen en plannen maken. De Business Club van FC VVC is een ware toevoeging voor de club gebleken, zowel via daadkracht als financiële ondersteuning kunnen plannen gerealiseerd worden en de kwaliteit van het voetbal opeen hoger niveau gebracht worden.