C & T Reklame maakt clubgebouw FC VVC herkenbaar

Ons clubgebouw is prachtig herkenbaar geworden dankzij de hulp van C&T Reklame (www.ct-reklame.nl) in Nieuw Vennep. We zijn jullie erg dankbaar voor dit gebaar.

FC VVC

Met vriendelijke groet,
namens de sponsorcommissie FC VVC

CB SponsorDeur468 2015

FC VVC VideoWall 2016