Loon Op Zand

HappyKids

FC VVC - Club Informatie / Nieuws

Invoering 10-minuten tijdstraf bij een 1e gele kaart

Dame en Heren scheidsrechters van Fc VVC,

Komend weekend start het nieuwe seizoen 2013/2014 met een bekerprogramma.

Zoals bekend neemt de KNVB maatregelen tegen ongewenst gedrag op het veld. De komende periode worden onder meer de volgende maatregelen ingevoerd:

 • Visuele controle van spelerspassen door de scheidsrechter
 • 10-minuten tijdstraf bij een gele kaart
 • Spelregelbewijs voor jeugdspelers

De 10-minuten tijdstraf bij een gele kaart gaat per direct komend weekend in, de overige maatregelen volgen later. Zodra de invoering daarvan een feit is laat ik dit jullie weten, inclusief een praktische uitleg en/of toepassing.  

Wat houdt de 10-minuten straftijd in en wat zijn de consequenties voor spelers en de scheidsrechter? Hieronder een uitleg uit het document spelregels 2013/2014 van de KNVB:

Tijdstrafregeling

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.

 1. Tijdstraf geldt voor de B-categorie, voor FcVVC betekent dit alle jeugdteams behalve de A1, B1 en C1
 2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de D-pupillen categorie A (hebben we niet bij FcVVC) (geen tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten.
 3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.
 4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.
 5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied. (Tip: laat de speler plaatsnemen aan de andere zijde dan waar de trainer/publiek/reserves van zijn team staat)
 6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.
 7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.
 9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.
 10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.
 11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.
 12. . Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.
 13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten.
 14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.

Kort resumé, bij een gele kaart wordt de speler voor 10 minuten uit het veld gezonden, bij een tweede gele kaart wordt de speler definitief weggezonden. Eerste en tweede gele kaarten komen niet meer op het wedstrijdformulier, direct rode kaarten uiteraard wel.

Tot zover de informatie over de tijdstrafregeling. Mocht dit tot vragen leiden, mail of bel mij dan even.

Succes bij het fluiten van de wedstrijden!

Ard Visser

Fc VVC Coördinator Jeugdscheidsrechters

Jaarplanning 2022-2023

FC VVC Selectie - Union SV :: Loon op Zand

KNVB Spelregelbewijs 2022

De Rustende Jager

FC VVC ONLINE WEBSHOP

FC VVC Betaalpas

HOOFDSPONSOR FC VVC 1 - 2 - U23 = Loon op Zand

Loon op Zand Sponsor FC VVC 1 en 2

ALGEMEEN JEUGDSPONSOR - Clean Trend b.v.

CleanTrend

SPONSORS SEIZOEN 2021 - 2022

Nieuwe Sponsors 2021-2022

Voetbalschoenen Voetbal Geest

BN CT Reklame

BN Nieuwsbrief

Trainings Schema2021 2022

FC VVC - Kleine Moeite Groot Gebaar

TAKEN MONITOR - INLOGGEN MIJN VVC

Mijn VVC Online Inloggen

Vrijwilligers Aanmelden