Website Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website, te weten: voetbalvereniging FC VVC Nieuw Vennep;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
  • De eigenaar behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken, zonder opgaaf van reden te weigeren of aan te passen.

Advertenties:
Een advertentie van een sponsor is meestal een plaatje van een product of het bedrijf al dan niet vergezeld van een stukje tekst en/of een link naar de website van de adverteerder.

De eigenaar is zorgvuldig in haar keuze voor sponsors/adverteerders, maar staat op geen enkele wijze garant voor hun producten en/of de kwaliteit van geleverde diensten.

Links:
De website van FC VVC  kan links naar andere websites bevatten. Deze gelinkte sites vallen niet onder de controle van FC VVC. Hoewel de eigenaar zorgvuldig is in het doorlinken naar andere sites,  is de eigenaar niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de mogelijke schadelijke gevolgen van een overdracht van informatie die schadelijke of kwalijke gevolgen kan hebben, veroorzaakt door de exploitanten van gelinkte sites. De website van FC VVC zal geen teampagina's van eigen teams via de website doorlinken. Teams kunnen gebruik maken van de teampagina's die op de website van FC VVC worden aangeboden. 

Voetbalvereniging FC VVC Nieuw Vennep

FC VVC Nieuw Vennep