FC VVC - Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap FC VVC

Het lidmaatschap van FC VVC kan uitsluitend worden beëindigd vóór 15 juni van het lopende seizoen. Het opzeggingsformulier kan per mail worden toegezonden aan

Vanwege de jaarlijkse intense periode dat coördinatoren voor het nieuwe seizoen teamindelingen maken, is het van belang tijdig te weten wie er lid blijft, lid wordt, of helaas stopt bij FC VVC.

In verband met kleding, mogelijk openstaande financiële zaken en misverstanden te voorkomen, ontvangt FC VVC graag uw schriftelijke afmelding, ook als u zich overschrijft naar een andere club.

Downloaden opzeggingsformulier
Let op: Wij verzoeken u geen formulieren meer per post te verzenden.

Let op:
Indien je na 15 juni opzegt dan is de hele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd in verband met de afdracht aan de KNVB en de geplande begroting van de vereniging. De opzegging is voltooid indien men een bevestiging vanuit de ledenadministratie heeft ontvangen per e-mail. Indien er geen bevestiging is ontvangen is het lidmaatschap niet opgezegd. Downloaden opzeggingsformulier

Overschrijving:
15 juni is de laatste dag dat overschrijvingen bij de KNVB kunnen worden ingediend.

In verband met kleding, mogelijk openstaande financiele zaken en misverstanden te voorkomen, ontvangt FC VVC graag uw schriftelijke afmelding, ook als u zich overschrijft naar een andere club.

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal zelf regelen door zich aan te melden bij de nieuwe vereniging met behulp van de KNVB online methode. Via Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt