FC VVC - Bestuur & Organisatie

Algemene Ledenvergadering van FC VVC 21 November 2023

Dinsdag 21 november is er weer een Algemene Ledenvergadering van FC VVC 2023, zie hieronder de Agenda plus verslag ALV 18 april 2023

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING FC VVC 21 november 2023

Aanvang: 20.00 uur

Kantine FC VVC

  1. Welkom en opening
  2. Ingekomen stukken ?
  3. Vaststellen agenda
  4. Vaststellen notulen vorige ALV seizoen 2021-2022 (april 2023)
  5. Jaarverslag bestuur
  6. Financieel jaarverslag 2022-2023
  7. Verslag van de kascommissie
  8. Begroting 2023-2024
  9. Contributie 2023-2024
  10. Rondvraag

Algemene Ledenvergadering 2023

Twee weken voor de vergadering  worden de notulen en de agenda gepubliceerd  op de site.

De financiële rapportages kunnen 1 week voor de vergadering plaats vindt, worden opgevraagd via de mail bij:

 

Namens Bestuur FC VVC

FC VVC Nieuw-Vennep