FC VVC - Bestuur & Organisatie

Jaarverslag bestuur FC VVC 2022 - 2023

Het seizoen 2022-2023 was voor voetbalminnend Nederland weer eens een normaal verlopen seizoen, zonder corona perikelen.

Met een opnieuw gestegen ledenaantal van ruim 960 leden hebben we een positieve start doorgemaakt. Met name het grotere aantal seniorenteams was een opvallend verschil met de jaren ervoor.

Ook afgelopen jaar waren het weer dezelfde items die veel aandacht vragen, niet alleen van het bestuur, maar ook van de verschillende commissies. Tijdens een langdurige, door prive-omstandigheden veroorzaakte afwezigheid van mijn kant, werd duidelijk hoe kwetsbaar de voortgang van een vereniging is als er veel op de schouders van twee bestuursleden terecht komt. Gelukkig heeft een aantal leden binnen de club dit vroegtijdig gesignaleerd. Dat heeft ertoe geleid dat er een maandelijks commissie-overleg opgezet is waarbij de diverse vitale commissies van de club, samen met een afvaardiging van het bestuur, veel praktische zaken oppakken. Een week later (laatste donderdag van de maand) is er dan een bestuursvergadering waarbij we dan meer aandacht kunnen geven aan meer dan alleen de praktische, dagelijkse zaken.

De kantinecommissie, sponsorcommissie, facilitaire zaken en techniek, hebben weer een goed seizoen achter de rug. Het aantal vrijwilligers en/of coördinatoren is enigszins toegenomen, maar de behoefte aan extra handen is nog steeds groot. Dat geldt ook voor een in het verleden goed functionerende evenementencommissie.

De Grote Clubactie, met de grote aanjager Astrid Luijk, was wederom een succes. Een mooi resultaat daarvan is het onlangs feestelijk geopende pannaveld.

In de door corona-omstandigheden uitgestelde Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2021-2022 van 18 april dit jaar, hebben we een bestuursaanvulling van twee nieuwe bestuursleden gehad, te weten Karin Dol voor de jeugd en Andries van Rooijen als secretaris. Marco van de Made heeft als aspirant-lid ons team versterkt en zal zich vooral richten op belangrijke thema’s als Sportiviteit en Respect.

Toch hebben we nog twee vacatures bij het bestuur, te weten commerciële zaken en de post facilitair. Wij hopen echter dat wij in de komende ALV ook hiervoor twee kandidaten voor mogen stellen. Doel van deze uitbreiding is dat het bestuur kan sturen, op wat meer afstand en grotere lijnen en de commissies met grote eindverantwoordelijkheid en autonomie de club de dagelijkse invulling geven.

Sportief gezien hebben wij uitgesproken dat we met het 1e team zo snel mogelijk weer terug willen naar de 3de klasse.

Tot slot, wil ik een groot dankwoord uitspreken naar alle leden die als vrijwilliger afgelopen jaar heel veel voor de club betekend hebben. Zonder hen zijn wij geen vereniging, zij zijn onontbeerlijk.

Namens Bestuur FC VVC

FC VVC Nieuw-Vennep