FC VVC - Bestuur & Organisatie

Loogman hoofdsponsor FC VVC, Clean Trend omarmt jeugd

Loogman en Clean Trend hebben zich voor drie jaar als hoofdsponsor verbonden aan onze club. Onlangs ondertekenden Kees IJzebaart, algemeen directeur van Loogman, en Luis en Astrid Trenidad van Clean Trend en het hoofdbestuur de sponsorcontracten.

Loogman  Cleantrend

Loogman is als hoofdsponsor verbonden met het eerste selectieteam en Clean Trend ondersteunt de jeugdteams. Met de support van deze bedrijven voor een periode van drie jaar kunnen we de volgende stap zetten in het realiseren van onze ambities.

Voorzitter Peter Klabbers en George Borst van het hoofdbestuur noemden de ondertekening een feestelijk moment. Dat werd gevierd met taart. ‘In de gesprekken die we in het voorjaar met elkaar hebben gehad, hebben we benoemd dat we een ambitieuze club zijn waar sportieve prestaties onderdeel van zijn. En met ruim 900 leden en teams die spelen in de hoofdklasse zijn we een belangrijke club in de Haarlemmermeer. Zowel voor ons als voor andere verenigingen is het een uitdaging om sponsors te vinden die de club voor langere tijd willen steunen. Dat hebben we nodig om onze ambitie om te promoveren met het eerste selectieteam te realiseren en verder invulling te geven aan het Beter Voetbalprogramma. We zien het als een compliment dat Loogman en Clean Trend dit voor langere tijd willen doen. En het geeft ons vertrouwen de volgende stappen te kunnen zetten.’

Kees IJzebaart herinnerde zich de eerste gesprekken in het voorjaar. "Ik was benieuwd hoe FC VVC sponsoring gaat aanpakken en wat dit voor ons als sponsor betekent. Daarin kwam naar voren dat de club graag wil dat we meedenken over de invulling van de samenwerking. Ik heb het managementteam van Loogman gezegd dat we het gewoon moeten gaan doen. Toen is het snel gegaan".

Astrid en Luis Trenidad bevestigden dat zij de club een warm hart toedragen. "Wij steunen de jeugdteams en willen meewerken aan de ontwikkelingen binnen de club. Daar denken we graag in mee".

De sponsoren zijn inmiddels zichtbaar langs de velden en op de nieuwe kledinglijn. In de komende maanden zal de sponsorcommissie met Loogman en Clean Trend bespreken hebben hoe de samenwerking verder ingevuld gaat worden en hoe de club in de regio beter op de kaart kan worden gezet.