FC VVC - Bestuur & Organisatie

Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Rob de Kleijn

Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari j.l. was er uiteraard ook aandacht voor de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van de voorzitter, Rob de Kleijn.

FC VVC Voorzitter Rob de Kleijn

Kort memoreerde hij een aantal zaken die het jaar 2017 kenmerkte. 2017 begon met opnieuw de hoop en zelfs verwachting van promotie van het eerste team naar de de tweede klasse. Het liep echter anders. Promotie werd wederom net niet gehaald. Mooi was daarentegen de promotie van het tweede na een klinkende overwinning in Volendam. Maar ook verschillende jeugdteams (waarvan een groot aantal na de zomer moest wennen aan een andere speelwijze) zagen hun seizoen bekroond met een kampioenschap. En laten we vooral niet de dames en de veteranen vergeten, ook de dartafdeling heeft een uitstekend jaar gehad.

Niet alles was positief, velen werden in 2017 ook geconfronteerd met het verlies van dierbaren, in familie of club. De invoering van het digitale wedstrijdformulier verliep ook niet zonder slag of stoot.

Voor de zomervakantie trad een nagenoeg geheel nieuw bestuur aan, een team dat aardig op elkaar ingespeeld raakt en waar hard gewerkt wordt. De verwachtingen voor 2018 zijn hooggespannen. We zullen op korte termijn de technische staf rond het eerste team in moeten vullen met de juiste personen. Dat wordt geen makkelijke klus. Veel aandacht wordt gevraagd voor de financiƫle positie van de club. De inkomsten uit sponsoring zullen drastisch omhoog moeten.

En dan... Gaat het eindelijk gebeuren, direct na afloop van de competitie zal de gemeente starten met de vervanging van de beide kunstgrasvelden, geen overbodige luxe.

Ook de Hoogvlietactie zal van zich laten horen. Alle leden en teams zijn op de foto gegaan en zullen in het voorjaar vereeuwigd worden in het plaatjesspaarboek van de Hoogvliet.

Afsluitend sprak Rob de Kleijn de hoop uit dat 2018 voor eenieder een gelukkig, heerlijk, gezond en sportief nieuw jaar mag worden!

Met een toost werd vervolgens een halfuurtje gratis consumptie aangekondigd en haastten de bestuursleden zich rap richting bar om dat half uur de kantinedienst te draaien.
Het was een geslaagde receptie!

Met vriendelijke groeten,

Rob de Kleijn
Voorzitter FC VVC

FC VVC