FC VVC - Bestuur & Organisatie

Reactie gemeente over kunstgrasvelden

Beste voetbalbestuurders,

Naar aanleiding van een uitzending van Zembla, waarin wetenschappers stelden dat korrels van vermalen autobanden meer kankerverwekkende stoffen bevatten dan om gezondheidsredenen wenselijk is, heeft Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Rijksinstituut voor Volksgezond en Milieu (RIVM) uit voorzorg gevraagd met spoed een extra onderzoek uit te voeren naar de mogelijke gezondheidsrisico’s rondom rubbergranulaat kunstgrasvelden. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht.

De resultaten die gister door het NOS zijn gepresenteerd betreffen de tussenresultaten van een ander onderzoek, namelijk een onderzoek die door de bandenbranchevereniging VACO zelf wordt uitgevoerd.

Net als het ministerie van VWS, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en de Vereniging Sport en Gemeenten wachten wij voor het trekken van conclusies het onderzoek van het RIVM af.

Wordt vervolgd

Met vriendelijke groet,
Erik Metgod

Beleidsadviseur Sport
Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Samenleving Sport en Cultuur